Over Nimeto

Op onze vakschool streven wij door samenleven, samenwerking, wederzijds respect en waardering naar een goed klimaat waarin iedereen tot maximale ontplooiing kan komen.

(Extra) begeleiding
De overstap van de middelbare school naar het mbo is best groot. Er wordt meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van je verwacht. Dat is soms even wennen. Wij helpen je dan ook om een zelfbewuste, creatieve ruimtemaker te worden die weet wat hij doet. We bieden een goede (basis)begeleiding voor alle studenten, maar we kijken ook naar wat voor jou persoonlijk van belang is. Dat kan belangrijk zijn als je bijvoorbeeld een, handicap, chronische ziekte of psychische problemen hebt. Ook als je thuissituatie moeilijk is, kan het zijn dat extra ondersteuning je toch helpt een diploma te halen.

Basisondersteuning
Iedere student heeft een eigen mentor. Dat is een docent uit jouw onderwijsteam. De mentor ondersteunt je bij je studievoortgang en let op of je extra ondersteuning nodig hebt. Bij hem of haar kun je terecht met allerlei vragen over je opleiding, (studie)loopbaan en ontwikkeling. Natuurlijk kun je ook persoonlijke zaken met je mentor bespreken. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Als je op stage bent heb je geen mentor meer, maar een stagedocent.

Extra ondersteuning
Soms heb je iets meer, of specialistische begeleiding nodig. Tijdelijk of structureel. Omdat je een chronische ziekte of beperking hebt. Of omdat je tegen dingen aanloopt die te maken hebben met leer- en loopbaanvragen, gedrags- en persoonlijke problematiek, of problemen in de thuissituatie.
Om zo goed mogelijk te bepalen wat jij nodig hebt, is het belangrijk dat je ons aangeeft wat je (extra) nodig hebt om succesvol te zijn op school. Dat vragen we al bij je aanmelding. Heb je op je vorige school extra ondersteuning gekregen? Vertel ons dan wat goed werkte voor jou. Dan kunnen we vanaf het begin de juiste ondersteuning bieden. Om de opleiding succesvol te laten zijn, blijft jouw eigen inzet natuurlijk het allerbelangrijkste. We spreken van passend onderwijs als je structurele, specialistische begeleiding nodig hebt. De afspraken die we maken leggen we vast in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. En dat evalueren we ook. Het kan ook zijn dat tijdens je studie dingen op je pad komen, waardoor je extra ondersteuning nodig hebt. Je krijgt misschien te maken met een ziekte of er gebeurt iets bijzonders in je persoonlijke of thuissituatie. Het is belangrijk dat je dit bespreekt met je mentor of studenten support team. Dan kunnen we kijken hoe we je kunnen helpen. Voor alle ondersteuning die wij bieden geldt dat dit “geen onevenredige belasting voor de school mag zijn”.

Welke ondersteuning bieden wij?
Aanpassingen in leeromgeving, lesrooster, stage of examen
• Bij chronische ziekten of beperkingen
• Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

Versterken leer- en studievaardigheden
• Bij ernstige vormen van dyslexie en dyscalculie
• Ernstige problemen met plannen en organiseren

• Bij concentratieproblemen

Individuele begeleiding
• Bij persoonlijke problemen en/of problemen in je thuissituatie. Dat kan van alles zijn, bijv. mantelzorg, schulden, verslaving, zwangerschap. Meestal heb je dan hulp van een deskundige buiten school
• Bij problemen in omgang met anderen
• Bij gevoelens van overbelasting, stress, angst, faalangst, paniek, somberte. Als het je allemaal wat te veel is
• Bij moeite met plannen & organiseren
• Bij school- en beroepskeuze (heroriëntatie) en de gevolgen hiervan voor lesgeld en studiefinanciering
• Bij bewaren en innemen medicijnen

Trainingen
• Mindfulness
• Slaap hygiëne training


Wie bieden extra ondersteuning?
Onder onze begeleiders zijn allround begeleiders en specialisten. Bijvoorbeeld onze plusmentoren, de schoolmaatschappelijk werker en de specialist in passend onderwijs. Soms kan doorverwijzing naar de hulp van externe specialisten nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld de jeugdarts of het jeugd- of buurtteam. Ondersteuning van ambulante begeleiding, bijvoorbeeld bij taal ontwikkelstoornissen (TOS), of door psychologen of psychiater regel je zelf via de huisarts. Wij kunnen je daarbij helpen.

Vertrouwenspersonen

Wij willen dat Nimeto een “veilig nest” is voor studenten, medewerkers en ook voor de partijen waarmee wij samenwerken. Een school waar je gezien wordt om wie je bent en om wat jij bijdraagt aan het geheel. Dat is een absolute vereiste voor ons als basis in het (onderlinge) contact.

Bij Nimeto zijn er daarom vertrouwenspersonen waar je terecht kunt in gevallen van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn getraind en zorgen voor opvang en begeleiding, net zolang totdat in de gesprekken duidelijk wordt wat de oplossing is. Ze helpen bij het in kaart brengen van het probleem, ze informeren en adviseren over de mogelijkheden die er voor de situatie zijn. Kunnen zij niet voldoende helpen, dan weten zij ook naar wie zij doorverwijzen.

Bevlogen Medewerkers

Marjan Reuzenaar

Marjan Reuzenaar

Docent

 "We kennen onze studenten persoonlijk en weten daardoor heel goed welke competenties we extra moeten ontwikkelen."

Johan van Dijk

Johan van Dijk

Decaan

"Het mooie aan Nimeto Utrecht is dat je mag zijn wie je bent".

Astrid Ritskes

Astrid Ritskes

Docent

"Bevlogenheid en creativiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Katinka Eijck

Katinka Eijck

Docent

"Ik word enthousiast als mijn studenten geïnspireerd raken door mijn eigen praktijkervaring." 

Maarten Zijdel

Maarten Zijdel

Docent

"Het is de uitdaging het beste uit studenten te halen. Zowel cognitief als emotioneel."

Mireille Breij

Mireille Breij

Docent

"You can't use up creativity. The more you use, the more you have."

- Maya Angelou -

Jim Houtkamp

Jim Houtkamp

Teamleider en docent

"Kijken wordt zien."

Onderwijsvisie

In een klimaat van eigen verantwoordelijkheid leiden wij onze studenten op tot zelfstandige vakmensen. We doen dat door het inzetten van vernieuwde en vernieuwende onderwijsinzichten en anticiperen continue op maatschappelijke veranderingen.

Studenten die na 2, 3 of 4 jaar met een Nimeto diploma de arbeidsmarkt op komen kunnen zelfstandig en volwaardig functioneren in hun beroep en in de maatschappij. 

Om aan de verwachtingen van onze studenten en externe relaties te voldoen, sluiten onze opleidingen goed aan op het voorbereidend onderwijs en de eisen van de branche. Het aantal klassen per opleiding vindt u hier.

Medezeggenschap

Ondernemingsraad
Onze Ondernemingsraad (OR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs. De OR is gesprekspartner van de directie en overlegt o.a. over financiële bestedingen, onderwijskwaliteit en vaststelling van vakanties en vrije dagen. 

De OR heeft een aantal wettelijke rechten en bevoegdheden op zaken die de school en het personeel aangaan. Deze bevoegdheden zijn verankerd in verschillende wetten en regelingen, zoals Wet op de Ondernemingsraden (WOR), Professioneel Statuut, CAO BVE, Arbeidsomstandighedenwet en Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Contact opnemen met de OR kan via e-mail ondernemingsraad@nimeto.nl

Studentenraad
Onze Studentenraad (SR) bestaat uit studenten van de verschillende opleidingen. De SR vertegenwoordigt alle studenten en heeft een adviserende en instemmende rol naar de directie. Contact opnemen met de Studentenraad kan via e-mail studentenraad@nimeto.nl

undefined

Jaarverslag

Als professionele vakschool moeten en willen wij voldoen aan de gestelde eisen van de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs.

Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie en willen onze werkwijze maatschappelijk verantwoorden. Op deze manier kunnen wij onze positie van kleine en veilige vakschool tussen de grote regionale opleidingscentra rechtvaardigen.

Informatie over de kwaliteit van ons onderwijs vind je op MBO Transparant en bij de onderwijsinspectie. In 2014 zijn de opleidingen Stand- en Decorbouwer, Kader- en Ondernemersopleiding en Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs. Een samenvatting van de bevindingen van de inspectie vind je hier:

Samenvatting Kader- en Ondernemersopleiding

Samenvatting Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie

Samenvatting Stand en Decorbouwer

Het volledige rapport vind je bij de onderwijsinspectie.

Informatie over de ontwikkelingen in onze school vind je in ons jaarverslag.

Lees hier de Evaluaties van de Raad van Toezicht.

Lees hier de akte van statutenwijziging Stichting Nimeto

Werken bij

Open sollicitaties zijn van harte welkom en worden opgenomen in ons kandidatenbestand. Bij vrijkomende vacatures wordt dit bestand als eerste geraadpleegd. Vragen over vacatures, solliciteren en werken bij Nimeto? Neem contact op met de afdeling HR | hr@nimeto.nl

Vakanties en nationale feestdagen

2022
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober

Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari

2023

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 

Meivakantie: 29 april t/m 7 mei

Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus

 

 

 

Historie

2018

2018

Aaron Preyer wint brons op EuroSkills in Boedapest

2017

2017

Pien Hoveling wint goud op WorldSkills Abu Dhabi

2016

2016

Opening creatieve werkplaats Labora

2014

2014

Uitgeroepen tot Topvakschool Midden-Nederland

2013

2013

Goud tijdens Worldskills in Leipzig

2012

2012

Nimeto Utrecht viert haar 90-jarig bestaan

2012

2012

VIP-dag oud-collega's en ex-bestuurders

2011

2011

Uitgeroepen tot Beste vakschool van Nederland

2011

2011

Zilver tijdens Worldskills Londen

1992

1992

Nimeto Utrecht viert haar 75-jarig bestaan

Opening van het schildersgebouw aan de Smijerslaan

1957

1957

Decoratief werk van Nimeto studenten in 1957

1925

1925

Het eerste diploma voor Meesterschilder

1924

1924

Leerlingen van Nimeto Utrecht in 1924

1922

1922

De heer van As, oprichter Nationale Schilderschool. De heer J. Por als eerste directeur.

Museum

Collectie
Onze vakschool heeft in de kelder van het gebouw een museum met oude schildersgereedschappen en attributen. In het museum is een ingerichte werkplaats anno 1900. De collectie is ontstaan door schenkingen van oud docenten en bedrijven. De school bestaat bijna 100 jaar en mede daardoor is de collectie op dit gebied misschien wel de meest uitgebreide van Nederland.

Archief
Naast een uitgebreide collectie voorwerpen uit de schildershistorie is er een archief bibliotheek met ongeveer 3.000 titels. Deze titels zijn direct doorzoekbaar op de website van het museum. Het is mogelijk de boeken uit het archief in te zien maar ze worden niet uitgeleend. De Schildersboekencollectie van het buitenmuseum van Enkhuizen is ook ondergebracht in onze bibliotheek. Het museum en het archief zijn op afspraak te bezoeken.

Meer informatie en beeldmateriaal kun je vinden op de website van het museum.

Codes en Regelingen

Wij stellen hoge eisen aan onze organisatie en opleidingen en streven ernaar goed onderwijs te leveren. Toch kan het voorkomen dat je als student, ouder of externe relatie niet tevreden bent of een klacht hebt. Mocht dit zo zijn dan horen wij dit graag.

Klachtenformulier
Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling
Reglement Bezwaar en Beroep

Reglement klachtenbehandeling inzake seksuele intimidatie, discriminatie (voor studenten)
Reglement klachtenbehandeling inzake seksuele intimidatie, discriminatie (voor medewerkers)

Reglement overige klachten
Coronaprotocol

Lees hier onze integriteitscode.

Uitstroomgegevens

Wat doen onze studenten na Nimeto?

Als praktijkgerichte creatieve vakschool staan we midden in het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Onze studenten staan daar hoog aangeschreven en we werken allemaal hard om deze goede naam te behouden. We vinden het belangrijk om te weten wat onze studenten na het behalen van hun Nimeto diploma gaan doen. Het schoolverlatersonderzoek wat uitgevoerd wordt door het DUO onderzoeksbureau geeft ons daarover de meest waardevolle informatie. Zij onderzoeken of onze gediplomeerde schoolverlaters aan het werk zijn of dat ze voor een vervolgopleiding hebben gekozen.

Uit het onderzoek blijkt dat van de Nimeto studenten die hun diploma behalen het grootste deel succesvol is op de arbeidsmarkt. Gevolgd door een groot percentage studenten dat een vervolgopleiding kiest. Slechts 1% is onvrijwillig werkloos binnen een half jaar na het behalen van hun diploma. Hieronder een overzicht van de meest recente resultaten per opleiding.

Specialist Restauratie & Decoratie
Projectmanager Vastgoedonderhoud
Styling, Interieur & Vormgeving
Styling & Presentatie
Media & Communicatie

Signmaking & Wayfinding

Signmaking

Allround Signmaking

Stand- & Decorbouw

Allround Stand- & Decorbouw

Schilder

Gezel Schilder

Regisseur

Ondernemer

 

Mocht je meer willen weten over Nimeto en de arbeidsmarkt, dan kun je contact opnemen met ons Bedrijfsbureau via bedrijfsbureau@nimeto.nl
. Meer cijfers over het mbo en de arbeidsmarkt vind je op de website van het SBB.