Ambassadeurs voor Nimeto Utrecht

Onze oud-studenten zijn voor ons waardevolle ambassadeurs en een belangrijke schakel tussen onze school en de beroepspraktijk. Een groot aantal alumni is momenteel werkzaam in uiteenlopende branches als creatief specalist. Daarmee zijn zij belangrijke ambassadeurs voor Nimeto en kunnen zij een belangrijke rol spelen in het kader van de werving van aankomende studenten. Met onze Nimeto alumni-groep willen wij een zo groot mogelijk netwerk creëren, waarvan de groepsleden zowel op professioneel als op speciaal vlak kunnen profiteren.

Blijf in contact

We blijven graag met onze oud-studenten in contact. Samen kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs en de kennis van onze studenten blijven ontwikkelen en vormen we een platform en netwerk tussen de beroepspraktijk en onze relaties.

Natuurlijk vinden we het heel leuk om te horen wat jij na Nimeto Utrecht bent gaan doen. Meld je aan op onze Alumnigroep op LinkedIn. Zo kunnen we onze ervaringen en vakkennis met elkaar delen en zijn we een inspiratiebron voor onze toekomstige collega's in de branche. 

Oud-studentenvereniging OLNS
Op de website van OLNS, de vereniging van gediplomeerde oud-leerlingen van de Nationale Schildersschool Utrecht, vind je informatie over de vereniging en hun cursusaanbod. OLNS organiseert met enige regelmaat cursussen oude schilderstechnieken en informeert over de activiteiten (lezingen) bij het Nimeto Schildersmuseum.

Uitstroomgegevens

MBO-kaart

We vinden het belangrijk om in kaart te brengen hoe het onze studenten vergaat na het behalen van het Nimeto diploma. Dit doen we door middel van de MBO-kaart: een instrument bedoeld om na te gaan waar de gediplomeerde schoolverlaters gebleven zijn. Is de schoolverlater aan het werk of wordt er een vervolgopleiding gevolgd.

Het onderzoek met de MBO-kaart bestaat uit een enquête en wordt jaarlijks uitgevoerd onder gediplomeerde MBO schoolverlaters. De respons van Nimeto Utrecht komt met 44% boven het landelijke gemiddelde uit.

Diagrammen
Van onze studenten die het Nimeto diploma behalen stroomt het grootste deel de arbeidsmarkt op. Nauw gevolgd door een groot percentage studenten dat een vervolgopleiding kiest.

Onderstaande diagrammen geven per opleidingsrichting de resultaten* van begin 2014 aan. De percentages gelden voor de volgende resultaatgebieden:

undefined

undefined

undefined

-       ik werk
schoolverlaters die werk hebben voor tenminste 12 uur per week of in deeltijd studeren of een cursus volgen.

-       ik werk en doe een opleiding
schoolverlaters die voltijds studeren in een andere sector of in dezelfde sector, of werken en het volgen van een opleiding combineren.

-       ik volg een opleiding
schoolverlaters die voltijds studeren.

-       ik ben werkloos
schoolverlaters zonder betaalde baan of studie

-       ik doet iets anders
* Aangezien de resultaten soms gebaseerd zijn op erg kleine absolute aantallen, dient men voorzichtig te zijn bij de interpretatie van de verschillende percentages.

Kans op werk
Meer informatie over de kans op werk en stage in verschillende regio's vind je op Kansopwerk.