Alumnivereniging Anno Nimeto

Onze oud-studenten zijn een belangrijke schakel tussen onze school en de beroepspraktijk. Dankzij hen kunnen we de aansluiting tussen de theorie en de beroepspraktijk nóg beter maken. Nimeto blijft graag in contact met oud-studenten en docenten en is daarom bezig met de oprichting van een alumnivereniging: Anno Nimeto.

 Studenten van Nimeto werken na hun studie in zeer uiteenlopende branches. Met onze Nimeto alumni-groep willen wij een zo groot mogelijk netwerk creëren zodat studenten en docenten elkaar ook onderling makkelijk kunnen blijven vinden. Nimeto is van plan om op korte termijn activiteiten voor alumni te organiseren. Ben je geïnteresseerd in de activiteiten of wil je meedenken? We horen het graag. Ons emailadres is alumni@nimeto.nl

Reünie op 18 mei!

De etaleeropleidingen bestaan dit schooljaar 50 jaar. Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan! Nimeto organiseert dit schooljaar diverse activiteiten om dit jubileumjaar onder de aandacht te brengen.

Noteer nu vast in je agenda: op 18 mei 2019 wordt een grootse reünie georganiseerd voor alle oud-studenten en medewerkers van de etaleeropleiding.

De laatste informatie vind je via de LinkedIn Alumni groep en onze andere social media kanalen. Nu al zin om te komen? Meld je als oud-student aan bij onze LinkedIn Alumni groep  en blijf op de hoogte van alle activiteiten. Heb je vragen over het jubileumjaar? Mail dan naar alumni@nimeto.nl

Blijf in contact

We blijven graag met onze oud-studenten in contact. Samen kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs en de kennis van onze studenten blijven ontwikkelen en vormen we een platform en netwerk tussen de beroepspraktijk en onze relaties.

Natuurlijk vinden we het heel leuk om te horen wat jij na Nimeto Utrecht bent gaan doen. Meld je aan op onze Alumnigroep op LinkedIn. Zo kunnen we onze ervaringen en vakkennis met elkaar delen en zijn we een inspiratiebron voor onze toekomstige collega's in de branche. 

Over Anno Nimeto

In samenwerking met de oud-leerlingen vereniging van OLNS wordt een alumnivereniging opgezet voor alle oud-studenten van alle Nimeto-opleidingen.Oud-studenten worden na hun afstuderen aan Nimeto Utrecht automatisch en gratis lid voor de eerste twee jaren na hun afstuderen. Daarna kun je zelf besluiten of je lid wilt blijven. Vind je het leuk om mee te denken of lid te worden van Anno Nimeto? Meld je dan aan via ons emailadres alumni@nimeto.nl

De alumnivereniging van Nimeto zal naast het bestuur waarschijnlijk gaan bestaan uit verschillende kringen van leden. Binnen een kring kunnen leden elkaar vinden vanuit hun opleiding - branche en levensfase. Nimeto levert  hiervoor facilitaire- en organisatorische ondersteuning, databeheer en een lid van het bestuur van de vereniging.  

Oud-studentenvereniging OLNS
Op de website van OLNS, de vereniging van gediplomeerde oud-leerlingen van de Nationale Schildersschool Utrecht, vind je informatie over de vereniging. OLNS organiseert met enige regelmaat cursussen oude schilderstechnieken en informeert over de activiteiten (lezingen) bij het Nimeto Schildersmuseum.

Uitstroomgegevens

MBO-kaart

We vinden het belangrijk om in kaart te brengen hoe het onze studenten vergaat na het behalen van het Nimeto diploma. Dit doen we door middel van de MBO-kaart: een instrument bedoeld om na te gaan waar de gediplomeerde schoolverlaters gebleven zijn. Is de schoolverlater aan het werk of wordt er een vervolgopleiding gevolgd.

Het onderzoek met de MBO-kaart bestaat uit een enquête en wordt jaarlijks uitgevoerd onder gediplomeerde MBO schoolverlaters. De respons van Nimeto Utrecht komt met 44% boven het landelijke gemiddelde uit.

Diagrammen
Van onze studenten die het Nimeto diploma behalen stroomt het grootste deel de arbeidsmarkt op. Nauw gevolgd door een groot percentage studenten dat een vervolgopleiding kiest.

Onderstaande diagrammen geven per opleidingsrichting de resultaten* van begin 2014 aan. De percentages gelden voor de volgende resultaatgebieden:

undefined

undefined

undefined

-       ik werk
schoolverlaters die werk hebben voor tenminste 12 uur per week of in deeltijd studeren of een cursus volgen.

-       ik werk en doe een opleiding
schoolverlaters die voltijds studeren in een andere sector of in dezelfde sector, of werken en het volgen van een opleiding combineren.

-       ik volg een opleiding
schoolverlaters die voltijds studeren.

-       ik ben werkloos
schoolverlaters zonder betaalde baan of studie

-       ik doet iets anders
* Aangezien de resultaten soms gebaseerd zijn op erg kleine absolute aantallen, dient men voorzichtig te zijn bij de interpretatie van de verschillende percentages.

Kans op werk
Meer informatie over de kans op werk en stage in verschillende regio's vind je op Kansopwerk.