Specialist Restauratie en Decoratie - VOL

Interesseer jij je voor kunstgeschiedenis, bouwhistorie, het uitvoeren van oude en nieuwe schildertechnieken? Ben je nieuwsgierig en onderzoekend van aard? Dan past de opleiding Specialist Restauratie en Decoratie écht bij jou!

Decoratie- en Restauratieschilder | 25036 | niveau 4 | 3 of 4 jaar | BOL

Meld je aan

Het beroep

Restauratie- en decoratieschilder

Als restauratie- en decoratieschilder beschilder je objecten die een decoratieve functie hebben. Denk bijvoorbeeld aan muurschilderingen, meubels of objecten in een bepaalde kunst- of architectuurstijl. Een restauratie- en decoratieschilder houdt zich ook bezig met restauratie en renovatie, bijvoorbeeld het interieur van oude gebouwen of kerken. Je beheerst specialistische en authentieke schildertechnieken en je werkt met bladgoud, marmertechniek en houtimitaties. Als restauratie- en decoratieschilder ga je aan het werk bij gespecialiseerde restauratie- en schildersbedrijven of als zelfstandig ondernemer. 

Wat leer je?

De opleiding Specialist Restauratie en Decoratie is een praktische specialisatie. Je werkt veel aan externe projecten, zoals het ontwerpen en uitvoeren van muurschilderingen en het decoreren van winkelinterieurs. Ook neem je deel aan buitenlandse projecten, zoals het restaureren en decoreren van oude muurschilderingen en beelden in kerken. 

Om op een professionele manier te kunnen werken, leer je alles over kleurhistorisch onderzoek, het restaureren van schilderingen, het maken van hout- en marmerimitaties, het vergulden met bladgoud, het zetten van glas in lood en het maken van decoratieschilderingen. 

Naast de lessen ga je veel op excursies. De creatieve lessen worden ondersteund door de algemene vakken Nederlands, economie, esthetica, wiskunde en ondernemersvaardigheden.

IN BEELD

Opbouw van de opleiding

Wanneer je start met de opleiding volg je eerst twee brede basisjaren. Je maakt in de eerste twee jaar kennis met alle basistechnieken en legt een goede basis voor het vakmanschap. In het derde leerjaar zul je je gaan verdiepen en je techniek verfijnen. In het vierde leerjaar is het afstudeertraject en ga je zelfstandig onderzoek doen en de uitvoering verrichten.

Stage
Je loopt twee keer een stageperiode. In de 2e helft van het tweede jaar loop je zes maanden stage. In de 1e helft van het vierde jaar loop je stage bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in restauratie en/of decoratietechnieken. Je maakt dan kennis met de verschillende werkzaamheden en doet veel ervaring op. Je eerste stageperiode kun je samen met de school zoeken, de tweede zoek je zelf. Als vakschool beschikken we over ruim voldoende stageplaatsen door onze goede relatie met het bedrijfsleven.

Duur van de opleiding
De studieduur is 4 jaar. 

Diploma
Met een diploma van Nimeto Utrecht ligt de wereld aan je voeten. Nimeto Utrecht is een merknaam! Met een diploma Specialist Restauratie en Decoratie kun je zelfstandig decorateur worden. Maar ook bij hbo opleidingen zoals de Reinwardt Academie of hbo Bouwkunde zien ze je graag komen.

Aanmelden en toelating

Aanmelden?
Aanmelden voor het nieuwe schooljaar doe je door het digitaal aanmeldingsformulier in te vullen. Het formulier opent in een nieuw scherm of tabblad. Als we je aanmelding en een digitaal doorstroomdossier hebben ontvangen, word je uitgenodigd voor een intake. Na de intake ontvang je een studiekeuzeadvies of een uitnodiging voor een verlengde intake.

Intake
Tijdens de intake kijken we naar je motivatie en enthousiasme om te starten met de opleiding. Op deze manier komen we erachter of de opleiding bij je past. Het is ook altijd zinvol en leuk om eigen werk of foto’s mee te nemen.

Toelatingseisen
Om je te kunnen aanmelden voor de opleiding geldt dat je één van de volgende diploma’s nodig hebt: theoretische leerweg, gemengde leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg. Als je van de havo afkomt zonder diploma, verlangen we minimaal een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo. Ook met een mbo niveau 2 of 3 diploma zijn er toelatingsmogelijkheden.