Subsidie voor het publiek-private samenwerkingsverband 'Excellent Vastgoedonderhoud'

23-05-2016

Knelpunten opleiding vastgoedonderhoudsector worden aangepakt

Vandaag heeft de Minister van OCW bekend gemaakt de subsidieaanvraag van het publiek-private samenwerkingsverband ‘Excellent Vastgoedonderhoud’ bij het Regionaal investeringsfonds mbo te honoreren. Met dit samenwerkingsverband willen toonaangevende onderhoudsbedrijven, ondernemersorganisaties, leveranciers, opdrachtgevers en adviseurs in een versterkte publieke-private samenwerking met het onderwijs, de knelpunten in de opleiding voor de vastgoedonderhoudsector aanpakken. De totale gemoeide kosten van het project zullen uitkomen op 1,5 miljoen euro. De aansturing van het project is in handen van Nimeto Utrecht.

De vastgoedonderhoudssector verandert
Vastgoedonderhoudsbedrijven zijn in de toekomst steeds vaker initiatiefnemers van resultaat gerichte samenwerking met ketenpartners. Samen zijn ze dé regisseurs wanneer het gaat om het bieden van een oplossing voor het vraagstuk ‘verduurzamen en toekomstbestendig maken van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen’. Hierbij is behoefte aan medewerkers met een profiel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de sector en de nieuwe rol van bedrijven hierin. Dat betekent aanpassing van de huidige opleidingen. De grootste urgentie ligt bij de kwaliteit van de opleiding ‘Projectmanager vastgoedonderhoud niveau 4’. Tevens dreigt er een tekort aan vakmensen van dit niveau. De partners in het samenwerkingsverband zien de komende jaren een landelijk tekort ontstaan van ruim 125 instromers met het gewenste niveau. Het publiek-private samenwerkingsverband ‘Excellent Vastgoedonderhoud’ wil binnen vier jaar de eerste studenten opleiden met een passend profiel wat aansluit bij de ontwikkelingen en de arbeidsmarkt. Hierbij zijn vier speerpunten geformuleerd:

1. Het vernieuwen van de opleiding Projectmanager Vastgoedonderhoud
De opleiding wordt op basis van het nieuwe kwalificatiedossier Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur vernieuwd en modulair ingericht. Dit zodat de opleiding in zowel theorie als praktijk blijft aansluiten op de wensen van de bedrijven en organisaties in de sector. De opleiding wordt daarbij ook geschikt gemaakt voor de doelgroep werkenden bij de bedrijven.

2. Het vernieuwen en versterken van de leeromgeving tot een ‘Excellente’ leeromgeving
De leeromgeving wordt zo ingericht dat leren op verschillende manieren mogelijk wordt: Leren in de praktijk- en werkruimten van Nimeto Utrecht (inrichten zoals bij bedrijven gangbaar is), leren in de beroepspraktijk bij de bedrijven en leren in de digitale omgeving waardoor leren op afstand mogelijk wordt.

3. Het ontwikkelen van een netwerk van excellent menselijk kapitaal
De expertise en hoogwaardige kennis zit vooral bij de (branche)organisaties en bedrijven. De studenten kunnen in hun opleiding beschikken over een netwerk van experts. Voor juiste afstemming van het onderwijs op het bedrijfsleven wordt er een expertpool opgericht. Hierdoor ontstaat er kenniscirculatie tussen studenten, docenten en experts.

4. Het verhogen van de instroom voor de opleiding Projectmanager Vastgoedonderhoud
Er is behoefte aan meer instroom van studenten met het, door de sector, gewenste profiel. Werving van studenten met een vmbo-t of havo diploma heeft prioriteit. Daarnaast worden er ook volwassenen voor de beroepsbegeleidende leerweg geworven. Een landelijke campagne behoort hierbij tot de mogelijkheden.

De activiteiten, zoals het samenwerkingsverband in het plan van aanpak heeft beschreven, zullen leiden tot concrete producten en diensten. Hiermee blijft het samenwerkingsverband Excellent Vastgoedonderhoud na vier jaar levensvatbaar.

De sleutelpartners van het samenwerkingsverband zijn OnderhoudNL, VMRG, Van Rooij Vastgoedonderhoud, Woningcorporatie Portaal, Admikeur, Gilde Software, Centrum voor Excellent leiderschap, Kloet onderhoud, Woningcorporatie GroenWest, Bouwgroep Moonen, Geluk Groep, Weijman vastgoedonderhoud, Faber Personeelsdiensten, A3 Hoogland, B&O Gevelconsultancy, Wijzonol bouwverven, Stichting Techniekpakt en Nehem KMC.