Rekenonderwijs op Nimeto Utrecht ongewijzigd

15-10-2015

Zoals u wellicht uit de publiciteit heeft vernomen heeft de Tweede Kamer het rekenonderwijs zodanig versoepelt dat het rekenexamen in het MBO niet meer meetelt in de slaag-zakregeling. Het cijfer komt wel in de cijferlijst.

Nimeto Utrecht is van mening dat rekenen van een zodanig belang is dat we doorgaan met (extra) activiteiten voor rekenen. Niet alleen omdat voor doorstroom naar het HBO vanuit niveau 4 een voldoende resultaat voor rekenen belangrijk is (niet verplicht), maar ook omdat rekenen voor al onze opleidingen van inhoudelijk belang is. Zonder goed rekenen ook geen goed vakmanschap. Reden waarom het noodzakelijk is het rekenonderwijs te handhaven, inclusief de bijlesfaciliteit.

Lees de flyer 'Het rekenexamen MBO studiejaar 2015-2016 voor studenten' van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor meer informatie.