Koning Willem Alexander opent mbo jaar

27-08-2018

Koning Willem-Alexander opende vanmiddag het mbo-jaar op het ROC Tilburg. Het is voor het eerst dat het studiejaar voor het middelbaar beroepsonderwijs een landelijke opening kent. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, noemt de komst van de koning „een fantastische opsteker voor onze studenten”. „Het mbo verdient een prachtige opening, zoals in het hbo en wo al gebruikelijk is. We gaan dan ook een nieuwe traditie starten.” De opening, waar ook minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) bij aanwezig is, wordt dit jaar georganiseerd door Noord-Brabant. Het is de bedoeling dat elk jaar een andere regio het evenement organiseert. Heerts pleit voor een langetermijnvisie op de arbeidsmarkt: „Onze economie rust grotendeels op de schouders van mbo'ers.” 

Zijne Majesteit de Koning zei trots te zijn op de 500.000 studenten en 45.000 docenten in het mbo. "Wij hebben jullie keihard nodig! Een keus voor het mbo is een slimme keus!” Daar zijn we het grondig mee eens en wensen iedereen heel veel succes met de start of het vervolg van hun mbo opleiding!