MBO-diner 2017 tussen de tanks op legerplaats Ermelo

08-09-2017

Maandag 4 september vondt het jaarlijkse mbo-diner plaats. Traditioneel openen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, studenten en politiek gezamenlijk het nieuwe studiejaar.  

Deze 7e editie was Defensie de gastheer en was de ontvangst op legerbasis Ermelo waar de gasten werden getrakteerd op een programma vol demonstraties, discussie en natuurlijk een heerlijk diner. 

Arbeidsmarkt 2025
Hoofdgastspreker prof. dr. Didier Fouarge van onderzoeksinstitutut ROA van Maastricht University gaf invulling aan het thema ‘Arbeidsmarkt 2025 met de kansen en valkuilen voor het (mbo)onderwijs’. Na enkele pitches en stellingen gingen deelnemers vervolgens onder leiding van dagvoorzitter Rens de Jong met elkaar in gesprek over de arbeidsmarkt van de toekomst. Welke banen blijven behouden, welke verdwijnen of veranderen? En hoe moeten we daar als beroepsonderwijs op anticiperen?

Legerplaats Ermelo Debat over Arbeidsmarkt 2025

Dialoog

Tijdens het diner was er nog meer ruimte voor dialoog. Zo ging demissionair minister Bussemaker (OCW) in gesprek met studenten en andere aanwezigen. Pien Hoveling (World Skills Team NL en student Nimeto Utrecht) stelde haar de vraag: 'In Skills gaan we de competitie aan met andere landen, wat heel leerzaam is. Zou het niet goed zijn als veel meer studenten ervaring opdoen over de grens?'

Pien Hoveling en Minsiter Bussemaker Rapper Okwaro en gitarist Chesron
Bovendien werd de verkiezing van de mbo-uitblinkers afgetrapt. Vanaf nu kan iedereen stemmen op zijn favoriete mbo-ambassadeur. Ten slotte gaf rapper Okwaro op eigen wijze commentaar op de avond.

Organisatie
In opdracht van de minister van OCW organiseert SBB dit jaarlijkse diner aan het begin van het schooljaar samen met de MBO Raad, VNO/NCW-MKB, FNV en JOB.

Foto's: Jeroen van der Meyde (Fotogeniek).