Technisch Adviseren Vastgoed krijgt mbo-certificaat

18-02-2019

De nieuwe opleiding, Technisch Adviseren Vastgoed krijgt een mbo certificaat. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 

 De opleiding Technisch Adviseren Vastgoed is gestart als 1 van 14 pilotopleidingen waarmee SBB werkt aan de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Door de ontwikkeling van beroepsgerichte onderdelen met een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt kunnen werkenden een mbo-certificaat halen door het volgen van een losse cursus. Het initiatief past goed bij de flexibilisering van leren en de trend om 'een leven lang leren' zo makkelijk mogelijk te maken.

Vanuit Nimeto constateren we grote behoefte aan dit soort opleidingen. Binnen no time waren er genoeg inschrijvingen uit de branche en is de eerste opleiding in januari  van start gegaan. Met voor de deelnemers een extra mooi resultaat in de vorm van een mbo certificaat!

Minister Van Engelshoven in de brief aan SBB: "Het verbinden van certificaten aan beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties is weer een nieuwe stap in de flexibilisering van het middelbaar beroepsonderwijs voor werkenden en werkzoekenden... Ik heb dan ook het voornemen om de voorgedragen 14 certificaten vast te stellen per april 2019 ... Ik vind het belangrijk dat op korte termijn, binnen de huidige wettelijke kaders, het aanbod aan mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen verder wordt uitgebreid. De behoefte aan een flexibeler mbo voor werkenden enwerkzoekenden is groot, met name in de tekortsectoren techniek en zorg. De mogelijkheid om een mbo-certificaat te behalen voor arbeidsmarktrelevante onderdelen van mbo-opleidingen kan aan deze behoefte tegemoet komen."

In SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen. Het doel is om studenten in het beroepsonderwijs de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Daarnaast adviseert SBB de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De pilot waaraan Nimeto meedoet met de opleidingTechnisch Adviseren Vastgoed is hier een voorbeeld van.