Internationalisering - Stefanie blikt terug op haar stage in Australië

13-03-2018

Tijdens hun studie lopen onze studenten, afhankelijk van hun opleiding, 1 of 2x stage. Stages zijn een belangrijk onderdeel in de opleiding van onze studenten. In stages kom je met de praktijk in aanraking. Niet alleen voor je vak, maar ook met het reilen en zeilen van een bedrijf. We zien vaak dat studenten in deze periode een goede ontwikkeling doormaken. De bouwstenen en puzzelstukjes die ze bij Nimeto hebben geleerd, vallen op hun plaats. Dit geldt niet alleen voor de vakkennis en ervaring, maar ook op het persoonlijke vlak. Vandaar dat we het zo op prijs stellen dat, bedrijven en praktijkopleiders, onze studenten de mogelijkheid bieden om stage bij hen te lopen. 

Nimeto Utrecht vindt het belangrijk dat studenten ervaring kunnen opdoen in het buitenland. Naast de werkervaring binnen het vakgebied maken studenten kennis met een andere cultuur, taal en gewoontes. Studenten verbreden op deze manier hun scope. Een stage in het buitenland vraagt ook iets extra’s van studenten. Zo moeten ze een hoge mate van zelfstandigheid tonen, goed kunnen plannen en organiseren, Engels op niveau beheersen en een pro-actieve houding hebben.

Afgelopen half jaar heeft een aantal studenten stage gelopen in het buitenland. Een van hen is Stefanie en zij ging een half jaar 'Down Under', helemaal naar Australië dus. Benieuwd naar haar ervaring? Lees dan hier haar verhaal.