Over ons

Op onze vakschool streven wij door samenleven, samenwerking, wederzijds respect en waardering naar een goed klimaat waarin iedereen tot maximale ontplooiing kan komen.

Onderwijsvisie

In een klimaat van eigen verantwoordelijkheid leiden wij onze studenten op tot zelfstandige vakmensen. We doen dat door het inzetten van vernieuwde en vernieuwende onderwijsinzichten en anticiperen continue op maatschappelijke veranderingen.

Studenten die na 2, 3 of 4 jaar met een Nimeto diploma de arbeidsmarkt op komen kunnen zelfstandig en volwaardig functioneren in hun beroep en in de maatschappij. 

Om aan de verwachtingen van onze studenten en externe relaties te voldoen, sluiten onze opleidingen goed aan op het voorbereidend onderwijs en de eisen van de branche.  

Medezeggenschap

Ondernemingsraad
Onze Ondernemingsraad (OR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs. De OR is gesprekspartner van de directie en overlegt o.a. over financiële bestedingen, onderwijskwaliteit en vaststelling van vakanties en vrije dagen.

De OR heeft een aantal wettelijke rechten en bevoegdheden op zaken die de school en het personeel aangaan. Deze bevoegdheden zijn verankerd in verschillende wetten en regelingen, zoals Wet op de Ondernemingsraden (WOR), Professioneel Statuut, CAO BVE, Arbeidsomstandighedenwet en Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Contact opnemen met de OR kan via e-mail ondernemingsraad@nimeto.nl 

Studentenraad
Onze Studentenraad (SR) bestaat uit studenten van de verschillende opleidingen. De SR vertegenwoordigt alle studenten en heeft een adviserende en instemmende rol naar de directie.

undefined

Contact opnemen met de Studentenraad kan via e-mail studentenraad@nimeto.nl

Organogram

Bekijk hier het organogram.
Lees hier de evaluatie van de Raad van Toezicht.

Jaarverslag

Als professionele vakschool moeten en willen wij voldoen aan de gestelde eisen van de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs.

Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie en willen onze werkwijze maatschappelijk verantwoorden. Op deze manier kunnen wij onze positie van kleine en veilige vakschool tussen de grote regionale opleidingscentra rechtvaardigen.

Informatie over de kwaliteit van ons onderwijs vind je op MBO Transparant en bij de onderwijsinspectie. In 2014 zijn de opleidingen Stand- en Decorbouwer, Kader- en Ondernemersopleiding en Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs. Een samenvatting van de bevindingen van de inspectie vind je hier:

Samenvatting Kader- en Ondernemersopleiding

Samenvatting Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie

Samenvatting Stand en Decorbouwer

Het volledige rapport vind je bij de onderwijsinspectie.

Informatie over de ontwikkelingen in onze school vind je in ons jaarverslag.

Lees hier de Evaluaties van de Raad van Toezicht.

Bevlogen Medewerkers

Marjan Reuzenaar

Marjan Reuzenaar

Docent

 "We kennen onze studenten persoonlijk en weten daardoor heel goed welke competenties we extra moeten ontwikkelen."

Johan van Dijk

Johan van Dijk

Decaan

"Het mooie aan Nimeto Utrecht is dat je mag zijn wie je bent".

Astrid Ritskes

Astrid Ritskes

Docent

"Bevlogenheid en creativiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Katinka Eijck

Katinka Eijck

Docent

"Ik word enthousiast als mijn studenten geïnspireerd raken door mijn eigen praktijkervaring." 

Maarten Zijdel

Maarten Zijdel

Docent

"Het is de uitdaging het beste uit studenten te halen. Zowel cognitief als emotioneel."

Mireille Breij

Mireille Breij

Docent

"You can't use up creativity. The more you use, the more you have."

- Maya Angelou -

Jim Houtkamp

Jim Houtkamp

Teamleider en docent

"Kijken wordt zien."

Maarten Delissen

Maarten Delissen

Opleidingsmanager

"We stimuleren studenten hun eigen leertraject vorm te geven. Wat wil je leren en op welke manier."

Marisca van Velzen

Marisca van Velzen

Docent

"Doen is een prima manier van denken".

Werken bij

Nimeto Utrecht is dé mbo-vakschool voor creatieve ruimtemakers. Op onze school volgen ongeveer 1.350 studenten een creatieve, ondernemende of technische opleiding. Bij ons leer je hoe je vormgeeft aan de ruimte om je heen. De ruimte waarin je woont, werkt, winkelt en ontspant. Of het nou gaat om een huis of een winkel, om ontwerp, inrichting, onderhoud of communicatie.

Om vorm te geven aan de ruimte in de wereld om ons heen hebben we vakmensen nodig. Zelfbewuste, creatieve ruimtemakers die precies weten wat ze doen. Zulke mensen leiden wij op. Dat doen we met ongeveer 140 medewerkers die met passie hun vak uitvoeren. Ben jij de volgende?

Op dit moment hebben wij de volgende openstaande vacature:

Open sollicitaties zijn van harte welkom en worden opgenomen in ons kandidatenbestand. Bij vrijkomende vacatures wordt dit bestand als eerste geraadpleegd.

Vragen over vacatures, solliciteren en werken bij Nimeto Utrecht? Neem contact op met Ragna van Orsouw, afdeling Personeelszaken | pz@nimeto.nl

Vakanties en nationale feestdagen

2018
Herfstvakantie: 20 okt. t/m 28 okt.
Kerstvakantie: 22 dec. t/m 6 jan. 2019

2019
Voorjaarsvakantie: 23 feb. t/m 3 mrt.
Meivakantie: 27 apr. t/m 5 mei
Zomervakantie: 13 juli t/m 1 sept.

Historie

2017

2017

Pien Hoveling wint goud op WorldSkills Abu Dhabi

2016

2016

Opening creatieve werkplaats Labora

2014

2014

Uitgeroepen tot Topvakschool Midden-Nederland

2013

2013

Goud tijdens Worldskills in Leipzig

2012

2012

Nimeto Utrecht viert haar 90-jarig bestaan

2012

2012

VIP-dag oud-collega's en ex-bestuurders

2011

2011

Uitgeroepen tot Beste vakschool van Nederland

2011

2011

Zilver tijdens Worldskills Londen

1992

1992

Nimeto Utrecht viert haar 75-jarig bestaan

Opening van het schildersgebouw aan de Smijerslaan

1957

1957

Decoratief werk van Nimeto studenten in 1957

1925

1925

Het eerste diploma voor Meesterschilder

1924

1924

Leerlingen van Nimeto Utrecht in 1924

1922

1922

De heer van As, oprichter Nationale Schilderschool. De heer J. Por als eerste directeur.

Museum

Collectie
Onze vakschool heeft in de kelder van het gebouw een museum met oude schildersgereedschappen en attributen. In het museum is een ingerichte werkplaats anno 1900. De collectie is ontstaan door schenking van oud-docenten en bedrijven. De school bestaat meer dan 90 jaar en mede daardoor is de collectie redelijk compleet en misschien wel de meest uitgebreide op dit gebied van Nederland.

Archief
Naast een uitgebreide collectie voorwerpen uit de schildershistorie is er een Archief-bibliotheek met ongeveer 3.000 titels. Tijdens een bezoek zijn de boeken van de Archief-bibliotheek in te zien maar ze worden niet uitgeleend. De boekencollectie van het Schildersmuseum van het buitenmuseum van Enkhuizen is ook ondergebracht in onze bibliotheek.

Officiële website
Meer informatie en beeldmateriaal vindt u op de officiële website van het museum van Nimeto Utrecht.

Codes en Regelingen

Wij stellen hoge eisen aan onze organisatie en opleidingen en streven ernaar goed onderwijs te leveren. Toch kan het voorkomen dat je als student, ouder of externe relatie niet tevreden bent of een klacht hebt. Dan horen wij dat graag van je. Het klachtenformulier kun je hier downloaden. 

Meer informatie vind je in onze Klachtenregeling, het Reglement Bezwaar en Beroep, het Reglement klachtenbehandeling inzake seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en ongewenst gedrag en het Reglement overige klachten