Geef het verleden een toekomst. Themabijeenkomst 19 april KOBV bij Nimeto Utrecht over monumentaal vastgoed.

16-03-2018

Op donderdagmiddag 19 april organiseert Nimeto Utrecht in samenwerking met de Stichting Kenniscentrum Onderhoud en Beheer Vastgoed (KOBV) een themabijeenkomst, specifiek over monumentaal vastgoed

Beheer en onderhoud van monumentaal vastgoed staat centraal, in combinatie met restauratie en herbestemming. De invulling van het programma is heel praktisch van aard. De deelnemers worden letterlijk uitgenodigd ‘in de klas’ te komen en te ervaren wat het betekent om te ‘Werken aan gebouwen met een verleden’ en ‘Het verleden een toekomst te geven’. Studenten van de opleiding Specialist Restauratie en Decoratie verzorgen masterclasses en demonstraties in de school.

Het inhoudelijke programma, dat om 13.30 uur begint, start met twee inleidingen van elk een kwartier. Roel Maas, directeur van het restauratiebedrijf Nico de Bont/ TBI en Bastiaan van de Kraats, restauratie architect bij Bureau 1meter98 in Amsterdam zijn de sprekers.

Het KOBV en Nimeto Utrecht bieden deze middag een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met een gespecialiseerde opleiding op het gebied van restauratie en decoratie. Heel praktijkgericht en concreet door deelname aan masterclasses in de praktijkklas waar studenten en docenten de fijne kneepjes van het vak tonen. Het volgen van de demonstraties en een rondgang door de onderwijslocatie leveren zeker eye-openers op. Bedrijven met heel veel praktijkervaring leveren een inspirerende bijdrage aan het programma. Een-op-een gesprekken met docenten en studenten vertalen de theorie naar de praktijk.

Programma

  • Vanaf 12:30u Ontvangst bij Nimeto met quick lunch
  • 13:30u Opening en introductie door dagvoorzitter Carlo Muller
  • 13:35u Welkomstwoord door Marcel van der Borden, Manager Vakopleidingen van Nimeto Utrecht
  • 13:40-14:10u Een tweetal inleidingen door het duo Roel Maas en Bastiaan van de Kraats over het thema beheer en onderhoud/restauratie van bestaand vastgoed met focus op praktijkervaringen
  • 14:10-14:25u Vragenronde met de zaal
  • 14:35 – 16:30u Rondleiding en masterclasses/demonstraties op Nimeto
  • 16:30 -17:30u Einde rondleidingen en afsluiting met hapje en drankje

Masterclasses “Kom bij ons in de klas” met:

Deze kennispartners presenteren zich:

  • Van der Velden Rioleringsbeheer: technieken en renovatie van riolering leidingstelsel. Zonder te slopen en te graven – Renosysteem.  www.vandervelden.com
  • Remmers Bouwchemie (bouwbescherming): Leverancier producten voor restauratie. www.remmersbouwchemie.nl

Sprekers

 

Roel Maas is Directeur aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. Nico de Bont is al ruim 50 jaar specialist in klassieke restauratie, hedendaagse herbestemming en planmatig onderhoud van historisch erfgoed. Met liefde voor het vak en kennis van de nieuwste technieken werken onze medewerkers dagelijks aan een grote variëteit aan historische werken. Door continue ontwikkeling creëren wij duurzame waarde voor monumenten en erfgoed, zodat dit waardevolle vastgoed behouden kan blijven voor de toekomst. Roel is bestuurslid van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven.

Bastiaan van de Kraats is architect-directeur van 1meter98 B.V., een erkend restauratie-architectenbureau gevestigd in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Het bureau bestaat nu precies tien jaar en heeft vanaf het prille begin,  grote herbestemmingen en restauraties van Rijksmonumenten gerealiseerd. In 2008 met de herbestemming van de Cereolfabriek tot MFa te Utrecht, in 2011 met de restauratie van klooster ’t Withof te Etten-Leur en in 2014 met de gebruiksverbetering van Paushuize te Utrecht voor de provincie Utrecht. Op dit moment is het bureau bezig met de herbestemming van de Rijksmonumentale Centrale Markthal op het foodcenter in Amsterdam West (17.000 m2) en met de herbestemming van de Chassékazerne in Breda in combinatie met Synchroon, met een mix aan functies.

Bastiaan van de Kraats is als gastdocent Building Technology / Heritage betrokken bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, heeft zitting in het bestuur van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) én in het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op deze middag? Reserveer dan tijdig via info@kobv.nl