Vier de liefde, draag paars!

14-12-2018

Paarse vrijdag is afgeleid van Spirit Day, een van oorsprong Amerikaans fenomeen. Op deze dag wordt stilgestaan bij onbegrip en agressie tegen alle mensen die willen zijn wie ze zijn, ook al is dat misschien anders dan anderen. Het is een dag om stil te staan bij onbegrip, maar ook bij het pestgedrag dat daar uit voort kan komen en het resultaat dat dit kan hebben.

 

Gelukkig is er op Nimeto veel ruimte om te zijn wie je bent en is er veel begrip voor elkaar.  Maar natuurlijk zijn ook bij ons studenten onzeker over wie ze zijn en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

 

Een groepje studenten heeft daarom het initiatief genomen om Paarse Vrijdag op Nimeto te vieren. Zoals dat van studenten Media en Communicatie verwacht kan worden pakten ze het groots aan onder het motto 'Vier de liefde, draag paars!'

 

Nimeto is trots op zulke betrokken studenten die gaan voor wat zij belangrijk vinden. En dat dan ook nog op een hele professionele manier weten te verbeelden.

Kijk en oordeel zelf...